< Terug

15 november 2023

Wat is een executeur?

In een testament kan er een of meer executeurs zijn aangewezen, maar wat is dat precies? De executeur is degene die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de nalatenschap. Het precieze takenpakket kan wel erg uiteenlopen.

In het testament kan namelijk bepaald zijn dat de executeur alleen de begrafenis regelt, maar het kan ook zo zijn dat hij of zij belast wordt met betalen van de schulden in de nalatenschap. Ook kan het zo zijn dat de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is. In het testament kan dan zijn bepaald dat er kan worden verdeeld, zelfstandig over de nalatenschap kan worden beschikt, de goederen kunnen worden verkocht en de nalatenschap kan worden verdeeld.

De executeur is ook belast met en verantwoordelijk voor het indienen en het betalen van de erfbelasting. Het opstellen van de aangifte kan een hele klus zijn en het maken van fouten kan duur uitpakken. Het is daarom aan te raden hiervoor de hulp van een expert in te roepen. Bij Daad Notarissen helpen wij u graag met het opstellen en indienen van de erfbelasting.

Als u aangewezen bent als executeur kunt u deze benoeming altijd weigeren. Als de benoeming wordt geweigerd zal gekeken worden of er in het testament een reserve-executeur benoemd is. Als er geen reserve executeur is benoemd, zullen de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het afwikkelen van de nalatenschap.

Wilt u meer weten over de taken van een executeur? Dan kunt u ons telefonisch bereiken via 088 – 024 78 00 of per mail via info@daadnotarissen.nl.