< Terug

4 oktober 2023

Voogdij aanwijzen in uw testament voor uw minderjarige kind(eren)

Voor velen is het bekend dat u in uw testament uw toekomstig erfgenamen kunt aanwijzen. Maar wist u dat u in uw testament ook een voogd kan aanwijzen. Een voogd is iemand die het gezag over minderjarige kinderen krijgt na het overlijden van de ouder(s).

Misschien heeft u in onderling overleg al besproken wie het gezag over uw minderjarige kind(eren) overneemt wanneer u komt te overlijden, maar heeft u dit nog niet vastgelegd in uw testament. Juridisch gezien is diegene dan nog niet aangewezen als voogd over uw minderjarige kind(eren). Wanneer u komt te overlijden zonder het aanwijzen van een voogd in uw testament, zal de rechtbank en voogd aanwijzen voor uw minderjarige kind(eren). Om een geschikte voogd aan te wijzen, zal de rechtbank een onderzoek verrichten tussen de mogelijke voogden. Bij dit onderzoek zal ook de Raad voor de kinderbescherming worden betrokken. Daarnaast is het ook niet altijd zo dat een kind bij familie terecht komt.

Wanneer u wilt voorkomen dat de rechtbank een voogd aanwijst, kunt u in uw testament zelf een voogd aanwijzen maar ook uw wensen vastleggen voor meer financiële ruimte voor de voogd en ook het financieel beheren tijdens de voogdij. De voogd zal na het overlijden van de ouder(s) de beslissingen over het kind kunnen nemen. De testamentaire voogd moet wel de taak als voogd op zich willen nemen. De testamentaire voogdij vangt namelijk pas aan als de aangewezen voogd heeft aangegeven de voogdij te aanvaarden.

Heeft u nog geen voogd aangewezen in uw testament ? Of wilt u meer informatie ontvangen over het aanwijzen van een voogd in uw testament? Wij helpen u hier graag mee.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken via 088-0247800 of per mail via info@daadnotarissen.nl. U bent van harte welkom op één van onze vestigingen in Beek, Beuningen, Druten of Groesbeek.