< Terug

6 maart 2024

Het levenstestament; wie mag er namens mij handelen?

Het levenstestament wordt steeds bekender, maar wat is het eigenlijk voor akte? In het levenstestament kunt u door u gekozen personen een volmacht geven. Met deze volmacht mogen de door u gekozen personen namens u handelen.

 

In het levenstestament bepaalt u wanneer de volmacht in werking treedt.

De twee meest voorkomende momenten waarop het levenstestament in werking kan treden zijn ten eerste: direct na ondertekening van de akte. De gevolmachtigde kan dan direct handelen, ook al bent u nog wilsbekwaam. Ten tweede: nadat een arts een verklaring heeft afgelegd dat u wilsonbekwaam bent, bijvoorbeeld omdat u de gevolgen van uw handelingen niet meer kan overzien.

 

Naast dat u voor uzelf moet bedenken wanneer u de volmacht in werking wil laten treden, is het ook zaak dat u bedenkt, wie wil ik de volmacht verlenen? Hierbij is het belangrijk om te weten dat ook uw partner niet namens u mag handelen zonder deze volmacht.

Immers, indien u een koopwoning heeft waarvan u beiden eigenaar bent, moet u ook beiden tekenen voor de verkoop en levering van deze woning. Indien een van u wilsonbekwaam is, zal deze persoon niet de koopovereenkomst en de akte van levering mogen ondertekenen. U mag dan ook niet namens uw partner ondertekenen zodat u de woning niet kan verkopen, wanneer u bijvoorbeeld kleiner wilt gaan wonen.

 

Mocht een dergelijke situatie zich voordoen en u heeft geen levenstestament, dan kunt u naar de rechtbank om bewind aan te vragen voor uw partner. Indien u als partner wordt benoemd tot bewindvoerder, kunt u -met toestemming van de rechtbank- wel namens uw partner de woning verkopen en leveren. Met het levenstestament kunt u een dergelijke gerechtelijke procedure voorkomen.

 

Wenst u meer informatie?

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken via 088-0247800 of per mail via info@daadnotarissen.nl. U bent van harte welkom op één van onze vestigingen in Beek, Beuningen, Druten of Groesbeek.