< Terug

24 januari 2024

Ik ben aangewezen als executeur van een testament. Wat houdt dat in?

De executeur is verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Wat u moet doen en wat uw bevoegdheden zijn, is afhankelijk van wat er is vastgelegd in het testament van de overledene.

Zo kan degene die het testament opstelt zeggen: ik wil dat de executeur alleen mijn begrafenis regelt. Dan bent u als executeur dus alleen daar verantwoordelijk voor. U kunt ook meer taken krijgen, zoals het beheren van de nalatenschap. Dit houdt in dat u ook verantwoordelijk kunt zijn voor het betalen van eventuele schulden die er zijn of het verdelen van het overgebleven saldo onder de erfgenamen. Tot slot kunt u als executeur ook nog een beschikkende functie hebben: in dit geval mag u ook goederen verkopen. Niet alleen om schulden te voldoen, maar, als dat in het testament vastgelegd is, ook om de nalatenschap klaar te maken voor de verdeling.

Als executeur bent u ook hoofdelijk verantwoordelijk voor de aangifte en de voldoening van de erfbelasting. Wij adviseren altijd om hiervoor een expert in te schakelen, omdat een kleine fout al vervelende gevolgen kan hebben. Daarbij adviseren wij om het bedrag te reserveren dat waarschijnlijk gaat worden geheven, zodat u, als de aangifte komt, die kunt betalen namens de erfgenamen.

Als u benoemd bent tot executeur, kunt u deze taak weigeren. Als u dit doet, dan wordt in het testament gekeken of er een opvolgende executeur is benoemd. Het testament kan ook bepalen dat de rechter in dat geval een executeur mag benoemen. Indien er geen reserve-executeur is benoemd en de rechter benoemd geen opvolgende executeur, wordt er gekeken naar de wet en zijn alle erfgenamen tezamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Wij zullen u altijd adviseren om de mensen die u tot executeur benoemt, hiervan op de hoogte te brengen. Zo komt de executeur niet voor verrassingen te staan en kunt u delen wat u van hem of haar verwacht.

Wenst u informatie?

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken via 088-0247800 of per mail via info@daadnotarissen.nl. U bent van harte welkom op één van onze vestigingen in Beek, Beuningen, Druten of Groesbeek.